Hiển thị kết quả duy nhất

Theo nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ thì 1 số dòng xe bắt buộc phải gắn giám sát hành trình hợp chuẩn. Từ xe contaniner, xe khách chạy đường dài, xe bus, xe uber, grap, xe tải trên 3.5 tấn, dưới 3.5 tấn…. Cho đến các dòng xe chạy kinh doanh vận tải
.